Bestuur

De Zundertse bloemencommissie heeft als taak om namens de aangesloten buurtschappen in de weken voor en na het Zundertse corso (1e zondag in september) de dahlia’s te verkopen. Tijdens het Zundertse corsoweekend zorgen zij voor de aankoop van dahlia’s, zodat elke buurtschap hun wagen in de gewenste kleuren kan invullen. Het dagelijks bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van genoemde taken.

Het beleid en de controle wordt mede bepaald door het algemeen bestuur, waarin elke buurtschap is vertegenwoordigd.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

Naam Positie Mobiel Fax
Ludo Gommers Voorzitter +31 655551883
Remco Damen Secretaris +31 651891852
John Verpalen Penningmeester
John Hoppenbrouwers In- & verkoop bloemen +31 653290396
Adrie Gommers Coördinator fustzaken +31 650836038 +31 76 8500320
Mart Mathijssen Coördinator bloemenleveringen +31 610477791 +31 76 5974359